İĞNEADA

Longoz Bitkileri

İğneada longoz ormanları, Yıldız (Istranca) Dağları'ndan Karadeniz'e doğru akan derelerin beslediği Erikli, Mert ve Saka göllerinin, önlerindeki kumul dolayısıyla ilkbaharda fazla gelen sularla şişerek geriye doğru taşması ve düz araziyi kaplaması sonucunda oluşmuştur. Kış ve ilkbahar aylarında tamamen sularla kaplı olan yaz ve sonbahar aylarında ise suyu çekilen bu ormanlar, oldukça boylu (8-15 metre) karışık orman ağaçlarından oluşan bir flora yapısına sahiptir. Dişbudak, kayın, saplı meşe, sapsız meşe, ova akçaağacı, çınar yapraklı akçaağaç, üvez, ıhlamur, kızılağaç, mürver, kızılcık, karaağaç ve gürgen gibi ağaçlardan oluşan bu karışık ormanlar, alüvyal topraklardaki mikro-organizma faaliyetinin yoğunluğu nedeniyle besince zengin bir yetişme ortamına sahiptirler. Bu ormanların mevcut durumlarını korumaları yüksek taban suyu seviyesine bağlıdır. Gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de nadir bulunan bu ormanların yaşam alanlarının korunması büyük önem arz etmektedir.

Su Bataklık Bitkileri

İğneada'da yer alan göller ve çevresindeki bataklıklar birçok su bitkisi türünün yaşam alanıdır. Göl içlerinde su derinliğinin 50 cm olduğu alanlarda yayılış gösteren ve kapalılığı yer yer %100'ü bulan bitki topluluğunun baskın türleri Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis, Thypha domingensis ve T.angustifolia'dır. Bitki çeşitliliği daha zengin olan taban suyu yüksek yarı tuzlu bataklık alanlarda Bolboschoenus maritimus, Cladium mariscus, Juncus heldreichanus, Sparganium erectum, Atriplex patula, Chenopodium chenopodioides, Spergularia bocconii, Leucojum aestivum, Limonium gmelinii, Cirsium creticum, Polygon viridis gibi bitkiler yayılış gösterir. Hamam ve Pedina gölleri etrafındaki tatlısu bataklıkları ise Türkiye'de örneğine çok az rastlanan ve Avrupa-Sibirya tatlısu florasını içermesi açısından oldukça önemlidir. Bu bataklıklarda görünen tehdit altındaki göl kestanesi (Trapa natans) ile nilüfer (Nymphaea alba) toplulukları yüksek su kalitesinin göstergesi olarak kabul edilir. Dere kenarlarındaki doğal setler boyunca yayılış gösteren kumlu mera toplulukları arasında, Türkiye için yeni bir tür olan Logfia minima ve nadir görülen bazı Trifolium türlerine rastlanır.

Kumul Bitkileri

Longoz ormanlarını çevreleyen göl ve bataklık alanlarıyla deniz arasında bir şerit oluşturan kıyı kumulları önemli bir bitki alanıdır. Uzunluğu 18 km'yi bulan bu sahil şeridi en fazla genişliğe, Mert Gölü'nün doğusundan Panayır İskelesi'ne kadar olan bölümde ulaşır. Bugüne kadar yapılan araştırmalara göre, İğneada kumullarında 46 bitki türü tespit edilmiştir. Bu bitkilerden Karadeniz salkımı (Silene sangaria), peygamber çiçeği (Centaurea kilaea) ve Crepis macropus Avrupa'da yalnızca Trakya'nın Karadeniz sahillerinde görülen endemik bitkilerdir. Alanda yayılış gösteren kum incisi (Aurinia uechtritziana), peygamber çiçeği (Centaurea arenaria), akyumak (Crambe maritima) ve kum zambağı (Pancrtimum maritumum) ise Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altına alınan nadir bitkilerdir. Kıyı kumullarının gerisinde, kıyı kumulu-bataklık geçiş zonunda ise alıç (Crataegus monogyna), adi kızılcık (Cornus sanguinea), dağ karaağacı (Ulmus glabra), akçakesme (Phillyrea latifolia), saplı meşe (Quercus robur), karaçalı (Paliurus spina-christii), kuşkonmaz (Asparagus acutifolius) gibi bitkiler yayılış gösterir ve denizden karaya doğru esen rüzgarın kumu içeri taşımasına izin vermeyen bir set oluştururlar.

Soğanlı Bitkiler

Alanda çok fazla sayıda bulunan soğanlı bitkiler, ilkbahar ve son bahar olmak üzere iki farklı mevsimde çiçek açarlar. Bu bitkiler arasında alandan en çok rastlanan siklamen ve iki yapraklı ada soğanıdır. Mavi bataklık süseni ve kardelen daha çok orman içi açıklıklarda bulunurken, orkide türleri ve ters lale ise orman altında sıkça görünür. Longoz ormanlarında suyun bol olduğu kesimlerde ise göl soğanlarını öbekler halinde görebilmek mümkündür.
   
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
İğneada Belediyesi İğneada / KIRKLARELİ
Tel :0288 692 21 80 - 81
E-Posta: info@igneada.bel.tr
© 2010 ~ 2011
Tüm Hakları Saklıdır. Web Designer Halil İbrahim AYDIN