Taşeron İşçilerin Sözlü/Uygulamalı Sınav Sonuçları
01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkında tebliğin 39. Maddesi gereğince; 27.02.2018 tarihli Tespit Komisyonu Tutanağı ekinde belirlenen personele yönelik 15.03.2018 Perşembe günü saat 14:30’da Belediyemizde yapılan sözlü/uygulamalı sınav sonuçları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İlgililere ilanen duyurulur.
1 Anıl AKIN                   Temizlik Hizmeti     BAŞARILI
2 Koray GÜNDÜZ      Temizlik Hizmeti      BAŞARILI
3 Halil KARAASLAN  Temizlik Hizmeti    BAŞARILI
4 Kadir ÇALIŞ             Temizlik Hizmeti     BAŞARILI
5 Önay KALAY            Temizlik Hizmeti     BAŞARILI
6 Seçkin GEZER         Temizlik Hizmeti     BAŞARILI
7 Selami BAYIRLI      Temizlik Hizmeti     BAŞARILI
8 Önder DİK                Temizlik Hizmeti     BAŞARILI 
   
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
İğneada Belediyesi İğneada / KIRKLARELİ
Tel :0288 692 21 80 - 81
E-Posta: info@igneada.bel.tr
© 2010 ~ 2011
Tüm Hakları Saklıdır. Web Designer Halil İbrahim AYDIN