01.01.2018 tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” hakkında tebliğin 39. Maddesi gereğince; 27.02.2018 tarihli Tespit Komisyonu Tutanağı ekinde belirlenen personele yönelik yapılacak sözlü sınav 15.03.2018 Perşembe günü saat 14:30’da Belediyemizde yapılacaktır. İş bu ilan 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 39 uncu maddesi uyarınca tebliğ yerine geçmekte olup, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Gereğini önemle rica ederim. 
   
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
İğneada Belediyesi İğneada / KIRKLARELİ
Tel :0288 692 21 80 - 81
E-Posta: info@igneada.bel.tr
© 2010 ~ 2011
Tüm Hakları Saklıdır. Web Designer Halil İbrahim AYDIN