T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

BELEDİYE BAŞKANLIKLARINA

     7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4. maddesi ile değiştirilen 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. maddesi uyarınca, Sanayi İşletmelerine İşyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazının işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranması gerekmektedir şeklinde hüküm getirilmiştir.
Bu kapsamda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi aşamasında öncelikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüzden sanayi siciline ön kayıt yapılmasının gerektiğini belirten duyurunun Belediyemize ait web sayfasında yapılması hususunda;
Gereğini önemle rica ederim. 
   
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
İğneada Belediyesi İğneada / KIRKLARELİ
Tel :0288 692 21 80 - 81
E-Posta: info@igneada.bel.tr
© 2010 ~ 2011
Tüm Hakları Saklıdır. Web Designer Halil İbrahim AYDIN