ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C.
Kırklareli Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü


İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.06.2015 tarih ve 48331039-220.02-10451 sayılı yazısı.

İlimiz, Demirköy İlçesi, e18b1 ve e18b3 nolu pafta, II-b grubu, 201500268 arama ruhsatlı 100 hektarlık sahada Akasya Mermer ve Madencilik A.Ş. tarafından yapılması planlanan “ Sondaj Yönetimi İle Maden Arama Projesi “ Valiliğimizce ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ) “ Çevre Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Karar “ verilmiştir.

ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi ikinci fıkrası gereğince ekte gönderilen ilan metninin, ilgi gereğince 15(onbeş) takvim günü Valilik / Kaymakamlık / Muhtarlık ilan panosunda asılı tutulması ve ilan tutanağının bir nüshasının İl Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda,

Gereğini rica ederim.

 
   
Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.
İğneada Belediyesi İğneada / KIRKLARELİ
Tel :0288 692 21 80 - 81
E-Posta: info@igneada.bel.tr
© 2010 ~ 2011
Tüm Hakları Saklıdır. Web Designer Halil İbrahim AYDIN